Historische gebouwen

Wuustwezel telt verschillende historische gebouwen. Hieronder geven we een kort overzicht van deze gebouwen, gesorteerd per woonkern.

GOOREIND

GOOREIND

Oud-rusthuis, Gasthuisstraat 11
Oud-rusthuisIn 1869 - 1870  opgericht als gasthuis met verloskamer, was- en bakhuis.  Regelmatig moest er worden uitgebreid en aangepast.  Strengere voorschriften waren er de oorzaak van dat in 1963 de functie van moederhuis werd opgeheven en dat in 1976 het rusthuis zijn deuren moest sluiten.  Bouwmaatschappij " De Voorkempen - Helpt Elkander" nam de renovatie op zich en richtte er 24 appartementen voor alleenstaanden in (1994). Er werd een nieuw rusthuis gebouwd. 

 

Parochiekerk Sint-Jozef, Kerkplaats
Parochiekerk sint-JozefDe bouw van de eerste kerk (kapel) werd aangevat in 1866 en voltooid in 1869. In 1871 werd Gooreind een zelfstandige parochie. De huidige kerk werd op 2 mei 1939 ingewijd door Kardinaal van Roey. Vlak bij de kerk in de Theo Verellenlaan  (naam die doet denken aan de stichter van de sigarenfabriek) staan het SCHOOLHUIS met twee klassen (1866 -1867) en de PASTORIE (1866).

WUUSTWEZEL

WUUSTWEZEL

Gemeentehuis, Gemeentepark 1
Gemeentehuis WuustwezelHet voormalig "Kasteeltje Hens", " 't Hofke" genaamd (1910 - 1911), gelegen in een groot park met een mooie vijver, werd door de gemeente aangekocht (1923). Een groot deel van het park werd verkocht als bouwgrond om de aankoop te kunnen betalen. Zondag 8 augustus 1926 werd het officieel als nieuw gemeentehuis  in gebruik genomen.
In 1998 werd de binnenzijde gemoderniseerd en aangepast.

Oud-gemeentehuis, Dorpsstraat 105
Oud-gemeentehuis WuustwezelDe bouw ervan werd in 1829 aanbesteed. In 1837 moest "een parcheel gemeenteheyde ... genaemd Den Wolfs- heuvel " verkocht worden om de afwerking te kunnen betalen. In 1838 kan dan eindelijk "het nieuwe gemeentehuis en gevangenhuis" in gebruik worden genomen. Het bleef in gebruik tot 1926. 

In 2016 werd het gebouw verkocht. Intussen doet het dienst als verkoopsruimte.
 

Parochiekerk Onze Lieve Vrouw, Dorpsstraat
Parochiekerk Onze Lieve Vrouw WuustwezelPaus Alexander IV nam de kerk van Wuustwezel in 1257 onder zijn bijzondere bescherming. De kerk die eerst St. Lambertus  tot patroon had werd in de 15de eeuw toegewijd  aan O. L. Vrouw Hemelvaart.
In de 16de eeuw was het een drukke bedevaartplaats. In 1899 - 1900 werd de kerk vrijwel volledig vernieuwd. De toren en het westelijk deel werden bij het begin van Wereldoorlog II verwoest en in  1941-1943 heropgebouwd.

Pastorie, Dorpsstraat 87
Oude pastorie WuustwezelDeze werd in 1738 gebouwd op een omwald erf met vooraan  een mooie tuin en achteraan een boomgaard. Aan de oostzijde bevindt zich een lang bijgebouw met gecementeerde voorgevel en achteraan een bakstenen achterbouw. De grachten zijn gedempt, het grootste deel van de voortuin heeft plaats moeten maken voor parking en op de plaats van de boomgaard staat nu cultureel centrum KADANS.

 

Kasteel, Ginhoven
kasteel GinhovenIn de 13de eeuw werd de heerlijkheid Wuustwezel en Westdoorn  door de hertog van Brabant in leen gegeven aan de familie Van Wilre. In 1624 kwam ze in bezit van de familie Van der Rijt. Volgens een tekening (1687)  van Jacob de Roy was het kasteel volledig omringd door water. In 1745 kwam de heerlijkheid in handen van de familie de Vinck (laatste heer van Wuustwezel en Westdoorn).

Op dit ogenblik is het kasteel met de goederen van Wuustwezel nog in het bezit van erfgenamen der familie de Vinck ( van de Vinck, langs du Chastel de Howardries en Gericke van Herwijnen naar Van de Werve de Schilde).

Napoleonshoeve, Kruisweg 12
NapoleonshoeveOp de Kruisweg aan de oude verbindingsweg Antwerpen - Breda stond de vroegere afspanning " Den dobbelen Arendt". Ze deed dienst als posthuis (bovenop postbode te paard), café, hotel, brouwerij, vervoercentrum, winkel, boerderij...  . Passanten en krijgsvolk vonden er logies. (Napoleon??) Met de aanleg van de steenweg van Napoleon (Bredabaan 1806 - 1811) verloor deze afspanning zijn betekenis.

STERBOS

STERBOS

Kasteel Sterbos, Sterbos 1 (toegangspoort)
kasteel SterbosLouis Laurent Delehaye kocht hier midden 19de eeuw 425 ha woeste grond waarop hij gedurende 30 jaar met een model landbouwuitbating experimenteerde. Zijn zoon Paul, die het kasteel liet bouwen, was niet opgewassen tegen deze zware uitgaven en moest noodgedwongen stoppen met voornoemde activiteiten.  In 1907 werd het ganse  domein Sterbos aan de familie Robert de Kerckhove d'Exaerde verkocht (nu nog in bezit van deze familie).

Sint-Willebrorduskapel, Westdoorn
Sint-Willebrorduskapel In de 7de, 8ste eeuw richtten geloofspredikers hier een bidplaats op. De kapel, die toegewijd was aan St.-Willebrordus, bestond reeds  in 1483.  Tijdens de godsdienstoorlog werd ze verwoest, maar in 1613 weer opgebouwd.  Westdoorn werd een bekend bedevaartsoord.  Nu nog heeft er ieder jaar op 1 mei de kinderzegening plaats.  Sinds verscheidene jaren nemen de St. Willebrordusvrienden het onderhoud op zich.

LOENHOUT

LOENHOUT

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus, Huffelplein
Parochiekerk Sint Petrus en Paulus LoenhoutDe parochie bestond reeds in de 12de eeuw.  Het patronaatsrecht werd in 1277 aan de Sint Bernardsabdij van Hemiksen geschonken.  Deze laatgotische kerk St. Petrus en Paulus werd circa 1525 gebouwd en in 1756 gerestaureerd. In 1940 werd de kerk met het oorspronkelijke meubilair vernield.  In 1949-1951 werd ze hersteld.

 

Sint-Quirinuskapel, St.-Lenaartseweg
Sint-QuirinuskapelDit gotisch kapelletje werd in 1650-1654 met de steun van  Juffrouw de Perez gebouwd op de plaats van een ouder vervallen kapelletje. Ieder jaar op de eerste zondag van mei heeft hier de "solemneele begangenis met volle aflaat ter gelegenheyd van de verheffing der reliquiën van de H. Quirinus, martelaer, bezonderen patroon tegen de Korsten,Gezwillen, Doofheyd, kwaede Oogen, loopende Zeeren en Zweeragien" plaats.

 

 

Tiendenschuur, Kerkblokstraat
TiendenschuurKleine bakstenen langschuur palend aan het erf van de pastorie, waar ze oorspronkelijk bij hoorde. Hier werden delen van de oogst, die de inwoners aan de kerk moesten afdragen (tiend of tiende), opgeslagen. Ze werd aangepast in 18de eeuw en sterk verbouwd in 19de - 20ste  eeuw. Onlangs werd het gebouw volledig gerestaureerd en doet het dienst als vergaderruimte. De Tiendenschuur is ook de thuishaven van de Heemkundige Kring.
 

 

Oude Dorpskom, Oud-Dorpsstraat
SecretarishoevePrachtig dorpsgezicht met oude 16de - 17de eeuwse gebouwen, afgewisseld met 19de en 20 eeuwse woningen:
• 38   BROUWERSHUIS . Schaliënhuis,  nu taverne restaurant
• 39   SECRETARISHOEVE  gedateerd 1645,  nu dokterswoning
• 41   RENTMEESTERHUIS  van kasteel  - gedateerd 1786
 

Kasteel, Kasteelweg 1
Kasteel LoenhoutHet "slot van Loenhout", sterk gebouwd en omgeven door brede grachten (met ophaalbrug), had in der loop der tijden dikwijls veel te lijden.  Het was immers gelegen op de frontlijn tussen het kasteel van Hoogstraten en het slot van Wouw. In 1849 werd het bestaande kasteel verkocht aan de familie Montens d' Oosterwijck.

 

TEKST :   WESALIA II,  heemkundige kring  Wuustwezel

FOTO'S :  JOS SPELTINCX  Wuustwezel en WEZEL OP DE FOTO